Sunday, December 21, 2008

Cracked eggs, dead birds, Scream as they fight for life, I can feel death, can see its beady eyes..."All these things into position
All these things will one day swallow whole"

Denna låt får stå för idag.
Om man kan tolka låten, kan man försöka förstå hur min hjärna är, detta är en låt som inte alla förstår faktiskt. Att förstå min hjärna är svårare.

xo xo
Ciao!

No comments: