Friday, August 17, 2007

All In All You're Just Another Brick In The Wall!Pink Floyd, mina kära vänner.
Både Happiest Days of Our Lives och Another Brick In The Wall Part 2 är med!

Kääärlek! Och politik! Faktiskt!

No comments: