Wednesday, October 01, 2008

Time is spinning and I don't know where I am...

Nu har halva veckan gått och tiden bara rinner iväg, jag står kvar och är förvirrad över vad som händer runt omkring mig och jag inte ens hålla koll på tiden, jag är så pass förvirrad att jag inte vet vad som är ut och in, lagom roligt... Jag har ingen koll alls. Tiden bara försvinner från mig och jag står tomhänt och vet inte vad som hänt. Jag vet ingenting.


xo xo
Ciao!

No comments: