Sunday, June 15, 2008

A choice...

Jag kom in på Modeskolan! Förstår ni min lycka, jag kom in på de två skolorna jag sökte, vilket jag inte trodde att jag skulle göra. Jag trodde att de beslutet jag skulle fatta, skulle vara enkelt, men ickesanicke, det är det inte. Vilken väger tyngst utomlands? Vilken nytta kommer jag ha när jag söker mig vidare, etc? Frågorna är jättemånga... Jag vet väl lite men ändå inte tillräckligt.

Jag tror jag gillar honom, men jag vet inte hur, så enkelt är det. Men jävlar vad jag saknar honom, han får mig att känna mig bekväm. Så enkelt är det.

Nu ska jag kila!

xo xo
Ciao!

No comments: