Sunday, January 04, 2009

All these questions making me a bit dizzy...

Hur mycket jag än kämpar, stretar och försöker gå åt ett annat håll, så kan jag inte hjälpa mig själv till att dras tillbaka till det där, det där som jag vägrar sätta ord på. Det som jag utsatt mig själv för, för att vinna vad? Vad vann jag? Vad fick jag ut av det? Fanns det något att vinna, eller förlorade jag bara? Jag kan inte hjälpa mig själv i denna fråga, eftersom jag är så tvetydig när det kommer till mina svar. Vi får se helt enkelt se vad jag gör.


xo xo
Ciao!

No comments: